Spółdzielnia pracuje / adresy / telefony
Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Władysława Jagiełły
ul. Łagiewnicka 118
91-471 Łódź
tel:(0-42) 656-97-56
fax:(0-42) 617-00-69
Sekretariat - (0-42) 640-65-65

e-mail: sekretariat@smjagiello.msk.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, piątek w godzinach: 8.00 - 15.00,
wtorek, czwartek w godzinach 10.00 - 17.30
w środy, z uwagi na zebrania Zarządu oraz załatwienie wewnętrznych spraw organizacyjnych Spółdzielni może się zdarzyć, że pracownik będzie nieosiągalny

Telefony kontaktowe do pracowników Sekcji Czynszów i Windykacji z podziałem na bloki
tel. centrali - (0-42) 656-97-56

bloki nr: 41, 42, 43, 44, 62, 63, 1-U, 2-U - wewn. 58
bloki nr: 1, 2, 3, 4, 6, 1-A, 22, 29, 40 - wewn. 38
bloki nr: 5, 7-A, 7-B, 7-C, 8, 9, 10, 11, 1-B, 19, 20 - wewn. 57
bloki nr: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1-D, 2-D, 3-D, 4-D, 5-D, 8-D - wewn. 37

Wpłaty za użytkowanie lokali (bez prowizji) - Agencja PKO Bank Polski:
Agencja DG40 - Łagiewnicka 118
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach: 9.00 - 17.00
sobota w godzinach 9.00 - 13.00

Prezes Zarządu przyjmuje:
we wtorek w godzinach 11.00 - 13.00 oraz 15.00 - 17.00
po uprzednim umówieniu się w Sekretariacie Spółdzielni

Telefony awaryjne spółdzielni:
Pogotowie dźwigwe:
- dźwigi stare - 9282, (0-42) 674-40-41
- dźwigi nowe - 0-607-777-036, (0-42) 634-05-05
Pogotowie hydrauliczne (po godzinach pracy Spółdzielni) - (0-42) 637-36-36
Pogotowie elektryczne - (po godzinach pracy Spółdzielni) - (0-42) 637-36-36
Pogotowie spółdzielczej telewizji kablowej - 0-728-948-945

Telefony awaryjne miejskie:
Pogotowie ratunkowe - 999
Pogotowie ratunkowe lub ogólny nr telefonu 112 997
Policja - 997
Straż pożarna - 998
Straż miejska - 986
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie wodociągowe - 994
Pogotowie energetyczne ŁódŸ - Północ - (0-42) 674-34-35
Zakład sieci cieplnej - (0-42) 675-45-10
Inżynier Miasta Łodzi - (0-42) 638-49-49

Nr konta bankowego na wpłaty z tytułu opłat za użytkowanie lokali - indywidualne

Nr konta "obrotowy" : PKO BP III Odział w Łodzi:
66 1020 3378 0000 1002 0010 8738

Nr konta "wkładowy" : PKO BP III Odział w Łodzi:
48 1020 3378 0000 1102 0014 4709

Nr konta "kredytowy" : PKO BP III Odział w Łodzi:
98 1020 3378 0000 1702 0014 4873